REFRESH-NET

Sukces zaczyna się tutaj

Regulamin e-sprzedaży

Przed zakupem usług za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z poniższym Regulaminem e-sprzedaży oraz Regulaminem świadczenia usługi internetowej. Dokonanie płatności za pośrednictwem DotPay oznacza akceptację Regulaminu.

 

Regulamin e-sprzedaży


§1 USŁUGODAWCA

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresem refresh-net.pl jest Refresh-Net Agencja Kreatywna Wojciech Śramkiewicz z siedzibą ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, NIP 9460003157.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu +48 730 240 220
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@refresh-net.pl
  • w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa, 2. piętro lok. 2.


2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia Umowy o świadczenie usług internetowych.

 

§3 AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Klient składa zamówienie ze strony www.refresh-net.pl, badź kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest po weryfikacji. Po aktywacji klient otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną.

3. Faktura za opłaconą usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4 CENY I PŁATNOŚĆ

1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.

2. Ceny usług niewyszczególnione w cenniku ustalane są indywidualnie.

3. Usługodawca może odmówić rejestracji domeny m.in. w przypadku gdy:

  • podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana,
  • Usługobiorca nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta bądź znak zastrzeżony,
  • Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny,
  • Usługobiorca podał nieprawidłowe dane firmy.

4. Rozliczenia elektronicznych płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay.

5. Do płatności realizowanych przez serwis DotPay nie są doliczane dodatkowe opłaty manipulacyjne.

6. W przypadku opłaty za domenę poza terminem wyznaczonym na fakturze, Usługodawca nie gwarantuje rejestracji wskazanej domeny.

 

§5 PRYWATNOŚĆ

1.  Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.

2.  Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się rejestracją domen internetowych wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do ich rejestracji.

4. Usługobiorca ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie.

 

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje Kupujących dotyczące płatności rozpatruje Usługodawca.

2. Kupujący może złożyć reklamacje:

  • w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłką listową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
  • w formie elektronicznej – w postaci wiadomości e-mail przesłanej na adres info@refresh-net.pl.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem e-sprzedaży mają zastosowanie przepisy Regulaminu świadczenia usługi internetowej.

 

 

Regulamin świadczenia usługi internetowej

Refresh-Net Regulamin świadczenia usługi internetowej

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.